123HjemmesideSving123453XhopToms 3Toms 4123456DM Bjerringbro 2012 002 1 920 350DSC 4316 920 350Toms 21234Gaten

Kontakt

Bestyrelsen

Formand
Jesper Christiansen
Tlf. 40642218
mail@jespercc.dk

Næstformand
Johnny Obbekjer
obbekjer@gmail.com

Kasserer/sekretær
Tina Bolding
tinabolding127@gmail.com

Best. medlem
Rene Vinding
hr.vinding@gmail.com

Best. medlem
Nikolai Vagtborg Klausen

Best.medlem
Ida Mikkelsen
ida@hjmmaskinfabrik.dk

Best. medlem
Randi Nicolaisen
randi.noren@gmail.com

Suppleant
Annette Lamp

 

Medlems- og forældreudvalg
Randi Nicolaisen
randi.noren@gmail.com

Trænerudvalg
Johnny Obbekjer
obbekjer@gmail.com

Aktiviteter og events
Ida Mikkelsen
Tlf. 61542545
ida@hjmmaskinfabrik.dk

Bane og anlæg 
René Vinding
hr.vinding@gmail.com

Vicevært klubhus og
René Vinding
hr.vinding@gmail.com

Økonomi og bogholderi
Tina Bolding
tinabolding127@gmail.com

Løbsudvalg
Ida Mikkelsen
ida@hjmmaskinfabrik.dk

Markedsføring, presse og hjemmeside
Jesper Christiansen
Tlf. 40642218
mail@jespercc.dk

Sponsorer
Ida Mikkkelsen
Tlf. 61542545
ida@hjmmaskinfabrik.dk